SaDesign liên tục tuyển các cộng tác viên đã có có kinh nghiệm trên 2 năm

(Công việc chuyên “Retouch” hình ảnh, chấm sửa ảnh chuyên nghiệp) làm online tự do với mức thu nhập trên 10 triệu đồng/tháng tùy theo năng lực.

Yêu cầu: gửi 5 bộ ảnh lẻ, 05 bộ album đã Retouch vào Email (phamvansa@gmail.com) Kèm số điện thoại, Bên mình sẽ chủ động liên hệ lại các bạn!